Remiss: Remissyttrande: Remittering av nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon

År: 
2023
Datum: 
2023.11.28
FF dnr: 
2023/41
Mottagare: 
Klimat- och näringslivsdepartementet
Mottagare dnr: 
KN2023/04268
Rubrik: 
Remissyttrande: Remittering av nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon