Välkommen till Finansbolagens Förening!

Finansbolagens Förening bildades år 1960 och är en branschorganisation för finansbolag.

Bland föreningens medlemmar återfinns företag som driver finansieringsverksamhet.

Föreningens ändamål är att samla branschen och verka för en sund utveckling med beaktande av etiska regler för medlemsföretagen.

Medlemmar i föreningen är finansbolag vilka är kreditmarknadsbolag, bolag som är finansiella institut samt andra kreditinstitut vilka bedriver finansieringsverksamhet.