Publikationer

Årsberättelser

Årsberättelse 2023, utgiven av Finansbolagens Service – FF AB

Årsberättelse 2022, utgiven av Finansbolagens Service – FF AB

Årsberättelse 2021, utgiven av Finansbolagens Service – FF AB.

Årsberättelse 2020, utgiven av Finansbolagens Service – FF AB.

Årsberättelse 2019, utgiven av Finansbolagens Service – FF AB.

Årsberättelse 2018, utgiven av Finansbolagens Service – FF AB.

Årsberättelse 2017, utgiven av Finansbolagens Service – FF AB.  

 

MRF:s broschyr om privatleasing

Uttalanden om god sed i finansbolag

Finansbolagens Förening har gjort uttalanden om vad som enligt föreningens uppfattning är god sed i finansbolag.

Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering

Finansbolagens Förening har i samarbete med Svenska Bankföreningen tagit fram branschgemensamma riktlinjer för återförsäljares åtgärder för identifiering av kunder. Ladda ner broschyren "Känn din kund".

Föreningen har i samarbete med Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen även tagit fram ett informationsblad om den nya penningtvättslagen som förklarar varför handlare och leverantörer måste ställa frågor om id-uppgifter etc. Ladda ner informationsbladet "Därför måste handlaren ställa frågor".

World Factoring Yearbook

World Factoring Yearbook (WFY) är en omfattande informationskälla om factoring och innehåller artiklar och uppgifter om factoring i ca 55 länder, inklusive uppgifter om företag och kontaktpersoner i dessa länder. Artiklarna är skrivna av experter och boken innehåller bl.a. uppgifter om de olika marknaderna. FF medverkar i det svenska bidraget. Beställ World Factoring Yearbook 2022.

World Leasing Yearbook

World Leasing Yearbook (WLY) är en omfattande informationskälla om leasing och innehåller artiklar och uppgifter om ca 165 länder inklusive uppgifter om företag och kontaktpersoner i dessa länder. Artiklarna är skrivna av experter och boken innehåller bl.a. uppgifter om de olika marknaderna. FF medverkar i det svenska bidraget. Beställ World Leasing Yearbook 2022. I WLY finns Global Leasing Report.

 

Kommentar till Skatteverkets ställningstagande om det mervärdesskatterättsliga omsättningsbegreppet och avtal om finansiell leasing

Länk till PDF