Remiss: Remissyttrande: Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år (FF och SBF)

År: 
2020
Datum: 
2020-10-27
FF dnr: 
2020/09/002 (SBF). För att ta del av själva remissen, se C121/20. Och för att ta del av remissyttrandet, se M38/20.
Mottagare: 
Miljödepartementet
Mottagare dnr: 
M2020/01180/R
Rubrik: 
Remissyttrande: Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år (FF och SBF)