Remiss: Remissyttrande: Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) - angående absolut preskription för konsumentfordringar