Remiss: Remissyttrande: Förslag till nya riskviktsgolv för banklån med säkerhet i kommersiella fastigheter