Remiss: Remissyttrande: En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider