Remiss: Remissvar: Riksgälden föreslår reviderad modell för beräkning av insättningsgarantiavgiften