Remiss: Hemställan ang. Ersättning m.m. enligt förfogandelagan vid uttag av fordon som leasas eller köpts på avbetalning