Remiss: Remissyttrande: Tillägg till remissförslag till nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet