Remiss: Remissyttrande: Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism (utkast till lagrådsremiss)

År: 
2022
Datum: 
2022-03-25
FF dnr: 
2022/23
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2022/00740
Rubrik: 
Remissyttrande: Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism (utkast till lagrådsremiss)