Remiss: Remissyttrande: Rapport om avgifter – för samråd