Remiss: Remissyttrande: Rapport om avgifter - för samråd