Remiss: Remissyttrande: Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningmarknaden

År: 
2020
Datum: 
2020-01-28
FF dnr: 
367/2
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2019/03768/B
Rubrik: 
Remissyttrande: Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningmarknaden