Remiss: Remissyttrande: Promemorian - Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

År: 
2022
Datum: 
2022-01-03
FF dnr: 
2021/37
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2021/03348
Rubrik: 
Remissyttrande: Promemorian - Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar