Remiss: Remissyttrande: Nya regler för viss gräsrotsfinansiering