Remiss: Remissyttrande: Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet