Remiss: Remissyttrande: KOVFS 2018:3 Konsumentverkets allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp