Remiss: Remissyttrande: Kompletteringar till bestämmelserna om tilläggsskatt för företag i stora koncerner