Remiss: Remissyttrande: Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut (utkast till lagrådsremiss)

År: 
2023
Datum: 
2023.03.07
FF dnr: 
2023/03
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi 2022/02140
Rubrik: 
Remissyttrande: Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut (utkast till lagrådsremiss)