Remiss: Remissyttrande: Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut