Remiss: Remissyttrande: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal