Remiss: Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU med avseende på distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om upphävande av direktiv 2002/65/EG

År: 
2022
Datum: 
2022-09-26
FF dnr: 
2022/27
Mottagare: 
Justitiedepartementet
Mottagare dnr: 
Ju2022/02279
Rubrik: 
Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU med avseende på distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om upphävande av direktiv 2002/65/EG