Remiss: Remissyttrande: Förslag till ändringar i föreskrifterna om särskild tillsyn över finansiella konglomerat