Remiss: Remissyttrande: Förslag till ändringar i föreskrifter på grund av EU:s bankpaket