Remiss: Remissyttrande: Förslag till ändrade föreskrifter om resolution