Remiss: Remissyttrande: Förbättrade och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott