Remiss: Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

År: 
2022
Datum: 
2022-03-14
Mottagare: 
Justitiedepartementet
Mottagare dnr: 
Ju2022/00901
Rubrik: 
Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet