Remiss: Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till ändringsdirektiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang

År: 
2024
Datum: 
2024.03.28
FF dnr: 
2024/05
Mottagare: 
Justitiedepartementet
Mottagare dnr: 
Ju 2023/02764
Rubrik: 
Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till ändringsdirektiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang