Remiss: Remissyttrande: En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och kapitalförsäkringar

År: 
2024
Datum: 
2024.03.25
FF dnr: 
2023/43
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi 2023/03235
Rubrik: 
Remissyttrande: En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och kapitalförsäkringar