Remiss: Remissyttrande: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

År: 
2023
Datum: 
2023.04.18
FF dnr: 
2022/38
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi 2022/03071
Rubrik: 
Remissyttrande: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder