Remiss: Remissyttrande: En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) samt Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6)