Remiss: Remissyttrande: Bolagsverkets nya föreskrifter om rapportering av betalningstider