Remiss: Remissyttrande: Avtrappat ränteavdrag för vissa lån