Remiss: Remissyttrande: Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden