Remiss: Remissvar: Remisspromemoria - ändrade föreskrifter om insättningsgaranti