Remiss: Remissvar - Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden