Remiss: Remissvar: Promemorian Ny lag om källskatt på utdelning

År: 
2020
Datum: 
2020-07-14
FF dnr: 
29/3 (för att ta del av själva remissen, se C100/20)
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2020/02014/S1
Rubrik: 
Remissvar: Promemorian Ny lag om källskatt på utdelning