Remiss: Remissvar: Promemorian Ny associationsrätt för sparbanker