Remiss: Remissvar: promemorian Justerad beräkning av bilförmån

År: 
2021
Datum: 
2021-01-26
FF dnr: 
För att ta del av själva remissen: https://www.regeringen.se/remisser/2020/11/remiss-av-promemorian-justerad-berakning-av-bilforman/
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2020/04374
Rubrik: 
Remissvar: promemorian Justerad beräkning av bilförmån