Remiss: Remissvar: Konkursförfarandet (DS 2019:31)

År: 
2020
Datum: 
2020-04-23
Mottagare: 
Justitiedepartementet
Mottagare dnr: 
Ju2019/04217/L2 (för att ta del av själva remissen se C172/19)
Rubrik: 
Remissvar: Konkursförfarandet (DS 2019:31)