Remiss: Remissvar: Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler