Remiss: Remissvar - förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution