Remiss: Remissvar: Förslag till allmänna råd om undantag från amorteringskrav på grund av särskilda skäl