Remiss: Remissvar: Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen

År: 
2020
Datum: 
2020-12-01
FF dnr: 
441/8
Mottagare: 
Finansinspektionen (FI)
Mottagare dnr: 
FI Dnr 20-26375 (för att ta del av själva remissen, se C167/20)
Rubrik: 
Remissvar: Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen