Remiss: Remissvar: EU-kommissionens förslag till nytt konsumentkreditdirektiv

År: 
2021
Datum: 
2021-09-27
FF dnr: 
2021/32
Mottagare: 
Justisdepartementet
Mottagare dnr: 
Ju2021/03087
Rubrik: 
Remissvar: EU-kommissionens förslag till nytt konsumentkreditdirektiv