Remiss: Remissvar: EU kommissionens förslag om nytt direktiv om hållbarhetsrapportering