Remiss: Remissvar: Ett moderniserat konsumentskydd

År: 
2021
Datum: 
2021-07-15
FF dnr: 
2021/35
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2021/01503
Rubrik: 
Remissvar: Ett moderniserat konsumentskydd