Remiss: Remissvar: En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49) - Betänkande av Terroristbrottsutredningen