Remiss: Remissvar: Ds 2020:20, Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m.